Communicating EU

Bine ai venit la ”Communicating EU” – aplicația care aduce Europa mai aproape de tine!

Aplicația ”Communicating EU” va porni acum.


Te rugăm să indici răspunsul care ți se potrivește cel mai bine pentru fiecare dintre afirmațiile următoare. La final, vom putea să îți indicăm scenariul pentru viitorul UE cu care te identifici cel mai bine.

1/26Înainte de a porni aplicația, te rugăm să ne lași adresa ta de e-mail, pentru a te putea contacta în viitor pentru alte informații sau studii pe care le desfășurăm:


2/26Uniunea Europeană trebuie să rămână un actor global important în domenii precum clima, stabilitatea financiară și dezvoltarea sustenabilă.

3/26Date fiind resursele sale limitate, Uniunea Europeană ar trebui să își concentreze atenția asupra unui număr mai mic de domenii.

4/26Uniunea Europeană trebuie încheie, în continuare, acorduri comerciale în întreaga lume la fel cum o face și în prezent.

5/26Doar Statele Membre care doresc să lucreze împreună pentru combaterea terorismului ar trebui să facă schimb de informații între ele.

6/26Drepturile cetățenilor europeni nu ar trebui să fie aceleași în toate Statele Membre.

7/26Cooperarea dintre statele membre în domeniul militar trebuie să meargă mai departe.

8/26Doar Statele Membre pregătite din punct de vedere industrial ar trebui să poată colabora în domeniul înaltei tehnologii.

9/26Uniunea Europeană nu ar mai trebui să garanteze libera circulație a forței de muncă și a serviciilor.

10/26Un Stat Membru ar trebui să fie liber să decidă singur domeniile sale de cooperare cu alte State Membre.

11/26În forurile internaționale, Uniunea Europeană ar trebui reprezentată ca un tot unitar.

12/26Între statele euro și non-euro ar trebui să existe o coordonare puternică în materie fiscală.

13/26Uniunea Europeană poate asigura congruența dintre promisiuni, așteptări și realizări doar dacă își stabilește un număr restrâns de priorități.

14/26Statele Membre trebuie să renunțe la a lucra împreună pe teme precum migrația, securitatea sau apărarea și să se axeze doar asupra pieței unice.

15/26Uniunea Europeană trebuie să urmărească, și în continuare, să reducă diferențele de dezvoltare dintre Statele Membre.

16/26Relația cu țările terțe trebuie să rămână un apanaj al Uniunii Europene, în timp ce alte domenii (militar, securitate, justiție) să rămână în competența Statelor Membre.

17/26Managementul frontierelor externe ale Uniunii Europene ar trebui îmbunătățit.

18/26Libertatea de circulație a capitalurilor și a bunurilor trebuie să se manifeste în continuare fără bariere tarifare.

19/26Uniunea Europeană ar trebui să pună la dispoziție fonduri suplimentare pentru dezvoltarea economică a Statelor Membre.

20/26Uniunea Europeană ar trebui să aibă puterea de a reglementa doar într-un număr restrâns de domenii.

21/26Deciziile de la nivel european ar trebui să fie puse în aplicare mai rapid și cu mai multă forță în toate Statele Membre.

22/26Uniunea Europeană ar trebui să nu mai poată negocia ca un organism distinct în forurile internaționale.

23/26Consolidarea monedei unice europene trebuie să rămână una dintre prioritățile Uniunii Europene.

24/26Mai importante decât piața unică sunt domeniile precum dezvoltarea regională, sănătatea publică și ocuparea forței de muncă.

25/26Cooperarea dintre Statelele Membre ar trebui să fie mult mai aprofundată decât este astăzi.

26/26Trebuie redusă capacitatea Uniunii Europene de a reglementa în alte domenii decât cel al pieței unice